3 obszary korzyści wynikających z wdrożenia etykiet ekologicznych w branży logistycznej i produkcyjnej

sty 26, 2024 | Ekologia, Etykiety

Wdrożenia etykiet ekologicznych w sektorze logistycznym i produkcyjnym w niedalekiej przyszłości stanie się strategicznym posunięcie dla przedsiębiorstw dążących do zrównoważonego rozwoju. Ponieważ inwestycje w etykiety, stanowią zaledwie około 0,02% ogólnych kosztów operacyjnych dużych firmy, często są niedoceniane w kontekście zakupów strategicznych. Niemniej jednak ich znaczenie wykracza poza bezpośredni wpływ finansowy, oferując szereg korzyści zarówno dla środowiska, jak i efektywności biznesowej. Pamiętajmy, że bez etykiet transportowych nie można realizować działań logistycznych, a bez etykiet produktowych ciężko jest wytworzyć towar zgodny z obowiązującymi normami produkcyjnymi. Co więcej, jeżeli firma dąży do stworzenia opakowania nadającego się do recyklingu, jego etykieta również musi być wyprodukowana z odpowiedniego materiału.

Poniżej opisujemy jakie korzyści firma uzyska, stosując etykiety ekologiczne.

Korzyści środowiskowe wynikające z wdrożenia etykiet ekologicznych:

 • Zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych: poprzez redukcję wykorzystania wody i lasów, etykiety ekologiczne przyczyniają się do ochrony naturalnych zasobów.
 • Ograniczenie wprowadzania odpadów do środowiska: zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych zmniejsza obciążenie dla środowiska naturalnego.
 • Redukcja emisji zanieczyszczeń: stosowanie etykiet ekologicznych przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i gleby.
 • Wzrost ponownego wykorzystania etykiet: zachęca do ponownego użycia etykiet, co przyczynia się do obiegu zamkniętego materiałów.

Korzyści ekonomiczne dla sektora logistycznego i produkcyjnego:

 • Optymalizacja kosztów operacyjnych: redukcja kosztów pracy o nawet 16% dzięki skróceniu czasu przestojów maszyn etykietujących i drukarek. Więcej o możliwościach obniżenia kosztów w obszarze etykiet.
 • Zmniejszenie kosztów zarządzania odpadami: poprzez recykling podkładów z etykiet, firmy mogą zmniejszyć koszty związane z utylizacją odpadów wielomateriałowych.
 • Zdobywanie nowych klientów: spełnienie wymogów klientów dotyczących zrównoważonych opakowań może przyciągnąć nowe segmenty rynku.
 • Możliwość wprowadzenia jednorodnych opakowań: umożliwia stosowanie opakowań z jednego materiału, co ułatwia recykling.

Case study: Jak FM Logistic, lider branży logistycznej, z powodzeniem wprowadził etykiety ekologiczne.

Przeczytaj, jak firma FM Logistic zredukowała zużycie energii, wody i CO2 oraz koszty w zakupach dzięki wdrożeniu etykiet ekologicznych.

Przejdź do case study

Korzyści dla konsumentów:

 • Zwiększenie lojalności klientów: klienci, widząc realne działania na rzecz środowiska podjęte przez ich ulubione marki, są bardziej skłonni do ponownych zakupów.
 • Ułatwienie zaangażowania w ochronę środowiska: konsumenci mogą łatwiej przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju, wiedząc, że producenci ich ulubionych produktów podejmują odpowiednie kroki.
 • Wzmocnienie relacji między producentami, dystrybutorami i konsumentami: wspólne zaangażowanie w zrównoważony rozwój buduje silniejsze więzi i lojalność między wszystkimi uczestnikami rynku.

Wprowadzenia etykiet ekologicznych to nie tylko krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, ale również strategiczna decyzja biznesowa przynosząca długofalowe korzyści. Poprzez integrację etykiet ekologicznych w procesy operacyjne, firmy nie tylko przyczyniają się do ochrony środowiska, ale również zwiększają swoją konkurencyjność na rynku.

}