4 sposoby na obniżenie kosztów w obszarze związanym z etykietami

maj 12, 2024 | Ekologia, Etykiety

Z poniższego artykułu dowiesz się, w jaki sposób będąc osobą odpowiedzialną za zakup etykiet, wygenerujesz oszczędności w ich obszarze. 

Ceny surowców etykietowych albo już poszły, albo za chwilę pójdą w górę. Co za tym idzie, ceny samych etykiet w perspektywie dwóch, trzech kolejnych miesięcy również wzrosną. Zabraliśmy i spisaliśmy cztery, naszym zdaniem, najlepsze sposoby, które powinno się wziąć pod uwagę przy wyborze i analizie etykiet, aby możliwie maksymalnie obniżyć ich koszty. Poniżej przedstawiamy je kolejno. 

Redukcja liczby różnych rozmiarów etykiet. 

Problem dużej liczby różnych rozmiarów etykiet pojawia się, gdy firma dynamicznie zwiększa udział w rynku, zwiększając portfel klientów. W takiej sytuacji wraz z nowymi klientami i ich wymogami pojawiają się nowe wymiary etykiet. 

Sytuację dodatkowo komplikują zmieniające się przepisy, które wymuszają na producentach i dostawcach dodawanie nowych informacji na etykietach. Skutkiem jest pojawianie się coraz większej ilości rozmiarów etykiet, coraz bardziej złożona analiza tempa ich zużywania się a co za tym idzie rozdrobnienie zakupów etykiet (każdy wymiar etykiety ma inne tempro zużycia i jest kupowany w innym nakładzie). Prowadzi to do używania zbyt dużej liczby wymiarów etykiet, co rodzi również ryzyko niezamówienia etykiet albo zamówienia niewłaściwego wymiaru. 

Taka sytuacja najczęściej ma miejsce, gdy: 

1. Firma stawia na spełnianie oczekiwań klientów i w ramach uzgodnionych nawyków współpracy przyjmuje także ich wymiar etykiet. 

2. Firma przy wdrażaniu nowego sposobu etykietowania wprowadza nowy wymiar etykiet, pozostawiając także wcześniejsze wymiary (nie jest to częsta sytuacja, ale występuje w niektórych przedsiębiorstwach). 

Zmniejszanie dużej liczby różnych rozmiarów etykiet to popularna praktyka, szczególnie jeśli chodzi o optymalizację kosztów w firmie, zwłaszcza tam, gdzie używa się dużo etykiet bez nadruków. Rozwiązaniem jest wybór kilku uniwersalnych wymiarów etykiet, które zmieszczą wymagane informacje. Potem ich zakup w większych nakładach. To przekłada się na niższe ceny zakupu i pożądaną przez działy zakupów redukcję kosztów oraz zmniejszenie potrzebnej powierzchni magazynowej. 

Poniżej prezentujemy przykładowe porównanie, w którym firma zamawia np. 5 różnych wymiarów etykiet po 100.000 – 200.000 szt. każdego wymiaru miesięcznie, gdy mogłaby używać 2 wymiarów i kupować po 300.000 szt. każdego. Zmniejszenie ilości wymiarów zmniejsza koszt całościowy oraz konieczność pamiętania o wielu różnych wymiarach. Poniżej prezentujemy przykładową kalkulację. 

Etykiety termiczne ECO – 5 różnych rodzajów etykiet. 

Nakład (szt.) Wymiar (mm) Cena netto  
za 1000 szt. (PLN) 
Wartość netto (PLN) 
100.000 60×60 12,81 pln 1281 pln 
100.000 60×40 9,87 pln 987 pln 
100.000 80×50 13,98 pln 1398 pln 
100.000 100×150 41,25 pln 4125 pln 
200.000 100×160 42,32 pln 8464 pln 
SUMA 600.000   16 255 pln/miesiąc 

Etykiety Termiczne ECO – 2 różne rodzaje etykiet. 

Nakład (szt.) Wymiar (mm) Cena netto  
za 1000 szt. (PLN) 
Wartość netto (PLN) 
300.000 60×60 10,75 pln 3225 pln 
300.000 100×160 40,97 pln 12 291 pln 
SUMA 600.000   15 516 pln/miesiąc 

Na samych etykietach firma oszczędzi: 
miesięcznie 739 zł netto / rocznie 8868 zł netto 

Podane cenny są cenami netto. Podane ceny są przykładowe i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 

Etykiety ekologiczne – więcej etykiet na rolce o tej samej średnicy. 

Spośród różnych rodzajów etykiet ekologicznych są takie, które dają natychmiastową redukcję kosztów bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Są to etykiety zredukowane, czyli pocienione. Na jednej rolce o tej samej średnicy znajduje się większa ilość etykiet, co wprost przekłada się na oszczędność czasu przy masowych nadrukach etykiet. 

Mając więcej etykiet na rolce, firma może z jednej strony zaoszczędzić, a z drugiej strony zwiększyć zwoje przychodów. Etykiety ekologiczne, nazywane „etykietami pocienionymi”, zachowują tę samą jakość wydruku co standardowy surowiec. Dzięki użyciu pocienionych surowców jest ich więcej na jednej roli o tej samej średnicy, co przekłada się na niższy koszt jednostkowy oraz bardziej wydajną pracę magazynu i linii etykietującej. Co za tym idzie, zmniejszają się przestoje i zużycie energii w cyklu produkcyjnym. 

Do najważniejszych korzyści obniżających koszty, związanych z użyciem etykiet ekologicznych należą: 

  1. Optymalizacja kosztów operacyjnych poprzez mniejszą liczbę przezbrojeń w czasie produkcji. 
  1. Zmniejszenie kosztów zarządzania odpadami poprzez recykling podkładów z etykiet, co umożliwia zmniejszenie kosztów związanych z utylizacją odpadów wielomateriałowych. 
  1. Możliwość wprowadzenia jednorodnych opakowań, co ułatwia firmie stosowanie opakowań z jednego materiału i recykling. 

Co ważne, etykiety ekologiczne przyczyniają się również do zwiększenia przychodów w firmach produkcyjnych, np. w produkcji spożywczej. W ostatnim case study przedstawiamy korzyści uzyskane przy wdrożeniu etykiet ekologicznych w firmach z branży mleczarskiej i rybnej. Prezentujemy wyliczenia redukcji energii, wody i CO2 oraz opisujemy jak większa liczba etykiet na rolce przyczynia się do wygenerowania oszczędności czasowych, które można wykorzystać na zwiększenie produkcji. To prowadzi do generowania dodatkowego przychodu w takim samym czasie pracy linii produkcyjnej. 

Pobierz darmowy elementarz o etykietach ekologicznych 

Dowiedz się, jak dzięki ekologicznym etykietom możesz oszczędzać na zakupach i minimalizować wpływ firmy na środowisko.

Przejdź do pobrania elementarza

Dobór odpowiedniego surowca i kleju etykiet. 

Z naszego doświadczenia wynika, iż niejednokrotnie firmy od lat kupują etykiety z takim samym klejem. Ma to miejsce szczególnie po tym, jak firma miała problem z odklejającymi się etykietami, chciała go niezwłocznie rozwiązać i dostawca zaproponował inny klej, który jest droższy od stosowanego dotychczas. Takie sytuacje zdarzają się najczęściej przy zmianie pór roku (zmiana temperatur i wilgotności), nagłej potrzebie oklejenia dużej ilości opakowań w krótkim czasie i aplikacji etykiet bez zachowania czasu, jaki etykieta potrzebuje, aby związać się z podłożem albo też w sytuacji, gdy firma otrzymuje kartony wykonane z innej tektury z zawartością plastyfikatorów a ich dostawca o tym nie poinformował albo twierdzi wręcz, że nic się nie zmieniło. Presja czasu powoduje, że najszybszym rozwiązaniem wydaje się zmiana rodzaju etykiet. Nie zawsze pamiętając o ich kosztach. 

Po takiej sytuacji zwykle nie analizuje się głębiej przyczyn i przechodzi do bieżącej działalności a etykiety zostają jako optymalne, standardowe rozwiązanie. 

Tymczasem okazuje się, że na przykład zamiast etykiet foliowych najbardziej odpornych na wilgotność można zastosować papier powlekany, jeżeli zapakowany towar jest magazynowany w zamkniętych pomieszczeniach. Wtedy zamiast etykiet termicznych TOP wystarczy etykieta termiczna ECO, która jest tańsza a tak samo spełni oczekiwania.  

Sprawna analiza wszystkich warunków, w jakich oklejane są opakowania zbiorcze pozwala na połączenie optymalnej ceny z etykietami, które się nie odkleją. 

Optymalny dobór surowców do warunków środowiskowych wymaganych dla transportu, magazynowania i składowania produktu wymaga szczegółowej analizy, na przykład temperatury aplikacji etykiet, temperatury magazynowania, wilgotności magazynowania, właściwości podłoża, na które aplikowane są etykiety itp. W firmach nadal można spotkać sytuacje, w których spółka albo z przyzwyczajenia, albo z braku wiedzy stosuje etykiety droższe na mocnym kleju niż to konieczne. Co więcej surowce, z których możemy dziś wybierać, obejmują nie tylko podkłady, kleje, ale także papier czy folię. 

Dodatkowo, coraz silniej zaznacza się trend korzystania z rozwiązań ekologicznych przy obniżaniu kosztów. Firmy z różnych branż mogą już teraz zacząć współpracować z producentami etykiet w myśl zrównoważonego rozwoju. Producenci etykiet powinni zaoferować rozwiązania dążące do redukcji zużycia zasobów naturalnych, wzrostu poziomu recyklingu oraz oferowania materiałów zredukowanych. 

Dynamiczne monitorowanie cen przez dostawcę etykiet. 

Sytuacja na rynku etykiet stale się zmienia od czasu pandemii w 2021 roku. Ceny surowców etykietowych, które stanowią największy składnik kosztu zaczęły bardziej dynamicznie zmieniać się w czasie. Rosły w latach 2021 i 2022 a spadały w 2023 r. Koszty celulozy rosną od lipca 2023 roku, co z kolei przełożyło się na wzrost cen surowców etykietowych od maja 2024 r. 

W związku z powyższą, mocno zmienną sytuacją cen surowców, osoby odpowiadające za zakup etykiet mają utrudnione zadanie przy monitorowaniu aktualnych cen. Powinny mieć one także świadomość, że obecne ceny mogą relatywnie szybko ulec zmianie (obecnie podwyższeniu). 

Należy zatem jeszcze bliżej przyjżeć się producentom etykiet, którzy mogą działać w myśl dynamicznej aktualizacji cen. Tacy dostawcy powiadomią osobę odpowiedzialną za etykiety o nadchodzących podwyżkach, z odpowiednim wyprzedzeniem, aby mogła rozplanować budżet. Dodatkowo wynegocjują jak najlepsze warunki u producentów surowców, a jeżeli pojawi się możliwość obniżenia kwoty nawet na krótki czas, sami złoży taką propozycję

Przy stałej współpracy z producentem etykiet warto zatem dowiedzieć się, czy może on aktualizować ceny surowców za każdym razem, kiedy uda mu się wynegocjować cenę lepszą od obecnej u producenta surowca. Dzięki takiemu działaniu kierownicy ds. zakupów oraz managerowie zarządzający rentownością zakupów w firmach mają stały dostęp do najniższych cen dostępnych aktualnie na rynku. 

Podsumowanie

Zarządzanie kosztami związanymi z etykietami ma coraz większe znaczenie dla firm produkcyjnych i logistycznych, zwłaszcza w kontekście zwiększającej się konkurencji na rynku. Przedstawiliśmy cztery naszym zdaniem najbardziej efektywne sposoby obniżenia kosztów związanych z etykietami, które powinny być istotne dla osób odpowiedzialnych za ich zakup. 

Poprzez redukcję różnych rozmiarów etykiet, wykorzystanie etykiet ekologicznych, optymalny dobór oraz dynamiczne monitorowanie cen przez dostawcę, możliwe jest generowanie znaczących oszczędności przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości produktu. Co więcej dzięki połączeniu kilku z poważnych działań można nie tylko zmaksymalizować oszczędności i uzyskać najlepsze ceny, ale jednocześnie wpisać działania organizacji w trend ekologiczny realizując w części założenia dyrektywy ESG

Skuteczne zarządzanie kosztami etykiet jest kluczowe dla zrównoważonego wzrostu i konkurencyjności firmy, a dział zakupów odgrywa strategiczną rolę w realizacji tych celów poprzez negocjacje, monitorowanie rynku i wybór optymalnych rozwiązań dostawczych.

Sprawdź, jakie rozwiązania ekologiczne możesz wprowadzić w swojej firmie.

Dowiedz się, ile możesz zyskać, wdrażając etykiety ekologiczne.

Poznaj rozwiązania ekologiczne

 

}