Standardowe vs. Ekologiczne etykiety – które wybrać dla zrównoważonego rozwoju twojej firmy?

maj 21, 2024 | Ekologia, Etykiety, Logistyka

W tym artykule przedstawimy różnice między etykietami standardowymi a ekologicznymi pod kątem jakości, wydajności, kosztów i wpływu na środowisko. Omówimy również korzyści płynące z wdrożenia etykiet ekologicznych w perspektywie krótko- i długoterminowej.

 

Ekologia produktu to już nie tylko opakowanie 

Ekologia jest już uwzględniana w projektowaniu opakowań, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. Średnie i duże firmy z różnych sektorów, zwłaszcza logistyki i produkcji, stopniowo wprowadzają te zmiany. Większość opakowań kartonowych używanych w logistyce i produkcji żywności posiada certyfikat FSC, a zakrętki plastikowe są trwale przymocowane do butelek. Wkrótce działy zakupów będą musiały poszukać kolejnych rozwiązań. Jeśli firma sama nie podąży w kierunku zrównoważonego rozwoju, wymusi to na niej Unia Europejska, a także konieczność raportowania zgodnie z ESG. Do 2025 r. takie raportowanie obejmie większość dużych podmiotów gospodarczych. Tutaj pojawiają się etykiety ekologiczne, które ze względu na swój skład lub budowę spełniają wymagania dotyczące redukcji zużycia zasobów naturalnych i jako składnik opakowań umożliwiają tworzenie opakowań z monomateriałowych.

Wiedza poparta doświadczeniem to gwarancja dobrego wdrożenia 

Beata Hoffmann-Pohnke

Beata Hoffmann-Pohnke 
General Manager Beta-Point


Obszarem związanym z doradztwem i wdrażaniem rozwiązań ekologicznych zajmujemy się od początku 2023 roku. Z naszych rozwiązań ekologicznych regularnie korzysta już ponad 30 firm produkcyjnych z różnych branż oraz wielooddziałowe firmy logistyczne.

Jednym z naszych flagowych wdrożeń jest współpraca z firmą FM Logistic, gdzie dzięki wspólnym działaniom w obszarze etykietowania, 39,1% etykiet zużytych w 2023 roku, w oddziałach na terenie Polski stanowiły ekologiczne etykiety pocienione. Dzięki temu firma FM zredukowała zużycie energii o 9%, wody o 10% oraz emisję CO2 o 9%. Ponadto na podstawie analizy oferowanych cen na etykiety standardowe vs. ekologiczne, firma FM Logistic na zamówieniach etykiet pocienionych oszczędziła średnio 3,9%.  

Więcej informacji można znaleźć w pełnym case study tego wdrożenia: Redukcja zużycia energii, wody i CO2 oraz redukcja kosztów dzięki wdrożeniu etykiet ekologicznych.

Porównanie etykiet standardowych vs. ekologicznych 

Aby móc podjąć świadomą decyzję oraz przeprowadzić wdrożenie zakończone sukcesem, najpierw należy zrozumieć różnice między etykietami standardowymi a ekologicznymi (tzw. pocienionymi). 

Konstrukcja etykiet ekologicznych jest wynikiem prac wiodących producentów surowców etykietowych, takich jak UPM Raflatac czy Avery Denisson. Po wielu testach i badaniach laboratoryjnych udało im się osiągnąć poziom, gdzie jakość etykiet pocienionych dorównuje etykietom standardowym. Co więcej, inne parametry takich etykiet są na równi z tradycyjnymi rozwiązaniami. Poniżej prezentujemy tabelę porównującą najważniejsze elementy etykiety standardowej i ekologicznej. 

Porównanie etykiet standardowych i ekologicznych

 Etykiet standardowe Etykiet ekologiczne 
Jakości nadruków Wysoka Wysoka 
Wytrzymałość etykiety  
i podkładu   
Wysoka Wysoka 
Parametry techniczne   Dopasowane do wymagań klienta Dopasowane do wymagań klienta (wyjątek branża oponiarska) 
Trwałość nadruku Wysoka Wysoka 
Cena Nie dotyczy Porównywalna lub nieznacznie wyższa od standardowej etykiety* 
Rozwiązania redukujące ślad węglowy Nie Tak 

*Warto zaznaczyć, że nawet jeżeli cena etykiet ekologicznych jest większa, ostatecznie firma zaoszczędzi na innych aspektach, jakich jak: koszty recyklingu czy przestoje przy przezbrojeniu drukarek. Więcej o tych aspektach opisujemy w kolejnym akapicie. 

Pobierz darmowy elementarz o etykietach ekologicznych 

Dowiedz się, jak dzięki ekologicznym etykietom możesz oszczędzać na zakupach i minimalizować wpływ firmy na środowisko.

Przejdź do pobrania elementarza

Korzyści z wdrożenia etykiet ekologicznych 

Aby uzyskać pełne zrozumienie sytuacji, należy traktować przejście na etykiety ekologiczne nie tylko z perspektywy ich kosztów w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami. Warto także rozważyć korzyści ekologiczne i ekonomiczne, które mogą przynieść firmie. Poniżej przedstawiamy wyliczenia kosztów oraz omówione korzyści. 

Wyliczenie przykładowej ceny standardowe vs. ekologiczne 

500 000 etykiet standardowych ECO 100x150mm.  
Koszt miesięczny: 16 800 PLN netto

500 000 etykiet standardowych ECO pocienionych 100x150mm.  
Koszt miesięczny ok. 18 800 PLN netto

Różnica wyniesie, 2000 PLN netto miesięcznie co stanowi 11,9%. 

Uwaga: cena dla każdego przypadku wyliczana jest indywidualnie i może się różnić od prezentowanej. Różnice w cenach wynikają między innymi z wycenianego wymiaru etykiety, surowca, wielkości zamawianych partii i częstotliwości. Prezentowane wyliczenie jest jedynie przykładem 

Patrząc szerzej na całą firmę i jej koszty, wyliczona różnica 2000 PLN stanowi jedynie promil udziału w całości. Dla przykładu w dużej firmie, gdzie koszty miesięczne wynoszą sumarycznie 500 000 PLN, a koszt etykiet stanowią zaledwie 16 800 PLN miesięcznie, różnica 2000 PLN, między etykietami standardowymi a ekologicznymi stanowi jedynie 0,4%. 

Za powyższą kwotę dział zakupów i firmy zyskują szereg korzyści, które opisaliśmy poniżej, dzieląc je na korzyści ekologiczne i ekonomiczne. 

Korzyści ekologiczne

Zmniejszenie śladu węglowego firmy

Prezentujemy przykładowe wyliczenia obniżenie zużycia energii, wody i emisji CO2 porównując je z codziennymi czynnościami. Wyliczenia wykonaliśmy dla etykiety w rozmiarze 80x100mm i nakładzie rocznym 15mln szt. co daje ok. 132 tysięcy m2. 

 Papier termiczny ECO, klej kauczukowy. Podkład o standardowej grubości. Papier termiczny ECO pocieniony, klej kauczukowy. Podkład pocieniony. Procent redukcji Czemu odpowiada redukcja 
Energia 1 157 659 MJ 1 002 279 MJ – 13 % Energia zdolna zasilić typowy dom przez 11 lat 
Woda 226 794 l 205 668 l – 9 % Woda, która starczy na 141 10-minutowych pryszniców 
CO2e 30 023 kg CO226 284 kg CO2– 12 % Redukcja CO2, porównywalna do 10 długodystansowych lotów jednego pasażera. 

Prezentowane wyliczenia są indywidualnie kalkulowane dla każdej etykiety, uwzględniając jej specyfikę, nakład i warunku rynkowe. Wyliczenia mogą różnić się w zależności o danego przypadku.

Wpisanie dodatkowego elementu w działania firmy zgodne z ESG

Choć koszty związane z etykietami stanowią niewielką część całkowitych wydatków, wprowadzenie ekologicznych rozwiązań w tym zakresie przyniesie firmie nie tylko oszczędności ekologiczne i wzrost efektywności, ale także umożliwi raportowanie działań proekologicznych zgodnie z wytycznymi ESG. Takie działania jak użycie etykiet pocienionych, etykiet zawierających recyklaty, czy etykiet z certyfikatem FSC stanowi rzeczywisty wkład w ochronę środowiska, znacząco zwiększając zaangażowanie firmy w pozytywne oddziaływanie na przyrodę, co jest zgodne z realizacją polityki ESG.

Korzyści finansowe

Użycie etykiet ekologicznych, mimo że często droższych jednostkowo, wiąże się z jednej strony z oszczędnościami w ujęciu całościowym dla firmy, ale również z możliwością wygenerowania dodatkowego przychodu.

Oszczędności: 

  • Obniżenie kosztów zarządzania odpadami: recykling podkładów z etykiet pozwala zredukować wydatki na utylizację odpadów wielomateriałowych. 
  • Skrócenie czasu przestojów maszyn etykietujących i drukarek podczas zmiany rolek. 
  • Umożliwienie stosowania jednolitych opakowań: używanie opakowań z jednorodnych materiałów upraszcza proces recyklingu.

Przychody: 

Jeżeli Klient zdecyduje się na zwiększenie liczby etykiet pocienionych na roli, względem standardowego nawoju, bez zmiany średnicy rolki, może wygenerować większy przychód. W takim wypadku linia etykietująca może nakleić etykiet na dodatkowe ilości produktu w tym samym czasie produkcyjnym. Jest to możliwe dzięki oszczędności czasowej wygenerowanej przez zmniejszenie liczby przezbrojeń rolek.  

Pełne wyliczenia znajdziesz w tym case study.

Jak wybór etykiet ekologicznych wpływanie na Twoje produkty i markę

Poza wymienionymi oszczędnościami finansowymi istotne dla każdej firmy jest wykazanie realnie wdrożonych działań proekologicznych oraz uzyskanej dzięki nim redukcji zużycia zasobów naturalnych i emisji CO2. Wdrożenie opakowań ekologicznych z zastosowaniem etykiet ekologicznych: zredukowanych, zawierających recyklaty czy też pochodzących ze zrównoważonych źródeł pozwoli firmom tworzyć opakowania w pełni monomateriałowe.  

Obecnie konsumenci zwracają szczególną uwagę, czy opakowanie ich ulubionego produktu jest ekologiczne i nadaje się do recyklingu. Zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej przez Nielsen aż 81% respondentów stwierdziło, że wdrażanie przez firmy działań mających na celu poprawę stanu środowiska jest niezwykle lub bardzo ważne. Producenci, którzy spełniają te oczekiwania, są nagradzani kolejnymi zakupami i wiernością klientów. 

Firmy, które transparentnie raportują swoje działania ESG, zyskują zaufanie klientów i partnerów biznesowych. Pokazują, że są odpowiedzialne i zainteresowane długoterminową zrównoważoną przyszłością, co jest coraz bardziej cenione na rynku. 

Podsumowanie 

Najpewniej wiele osób z działów zakupów pomyśli się, dlaczego mieliby przechodzić na rozwiązania ekologiczne, skoro są one obecnie droższe. Jak wykazaliśmy powyżej, różnica w cenach między standardowymi etykietami a ekologicznymi może stanowić mniej niż 1% kosztów firmy, a daje szereg nieporównywalnie cenniejszych korzyści, zarówno dla działów zakupów, produkcji jak i całej firmy. 

Co więcej, w najbliższej przyszłości Unia Europejska może narzucić firmom konieczność wykorzystywania etykiet ekologicznych, jak to już ma miejsce przy opakowaniach. Dodatkowo elementy te są składową raportowania ESG, które będzie obligatoryjne dla wszystkich większych podmiotów od 2025.

Sprawdź, jakie rozwiązania ekologiczne możesz wprowadzić w swojej firmie.

Dowiedz się, ile możesz zyskać, wdrażając etykiety ekologiczne.

Poznaj rozwiązania ekologiczne
}