esg

wiedza specjalistów
Ekologia w etykietowaniu
Ekologia

Jak zredukować koszty, zachowując wysoką jakość, używając etykiet ekologicznych?

Opisujemy, jak etykiety pocienione (ekologiczne) obniżają koszty zakupów oraz wpływ organizacji na środowisko. Z tego artykułu dowiesz się: W obliczu rosnącego znaczenia zrównoważonego rozwoju i inicjatyw ESG (Environmental, Social, Governance), wiele firm produkcyjnych i logistycznych . . .
Czym jest ESG
Ekologia

Etykiety ekologiczne jako element polityki ESG w nowoczesnej firmie produkcyjnej.

Czym jest ESG (Environmental, Social and Governance)? ESG to całość czynników, które firma może wpisać w swoje działania, uwzględniających zarówno aspekty społeczne, środowiskowe, jak i kwestie związane z efektywnym zarządzaniem (w tym aspekty związane z . . .