Polityka prywatności

Polityka Prywatności Beta-Point

W przypadku gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, strony internetowe naszych projektów lub nasze fanpage w ramach takich mediów społecznościowych jak Facebook czy Twitter, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych i dokładamy należytych starań, aby przestrzegać przysługujących Ci praw. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: ,,Rozporządzenie”).

 • Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Beata Hoffmann-Pohnke prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Beta-Point, adres: ul. Rynkowska 1, 85-503 Bydgoszcz, NIP: 5541639839 (dalej: ,,Administrator”).
 • Jak możesz się skontaktować z Administratorem?
  Kontakt z Administratorem danych możliwy jest w następujący sposób:
  • listownie, wysyłając przesyłkę na adres: Beta-Point, ul. Rynkowska 1, 85-503 Bydgoszcz,
  • pocztą elektroniczną na adres: betapoint@betapoint.pl
 • Na jakie podstawie przetwarzamy dane osobowe:
  • Wizyta na naszej stronie internetowej
   Jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową, przetwarzamy niektóre Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez nas z plików Cookies na stronie internetowej oraz zapisywaniem danych o wejściu na stronę internetową (logów) takich jak adres IP i dane o urządzeniu, z którego korzystasz czy też dane statystyczne dotyczące Twojej aktywności na stronie internetowej.

   W takiej sytuacji podstawą do przetwarzania Twoich danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia. Nasz prawnie uzasadniony interes związany jest z koniecznością kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony, zbieraniu danych statystycznych czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa w ramach aplikacji.

   W momencie pierwszego wejścia na naszą stronę poinformujemy Cię o korzystaniu przez nas z plików Cookies i poprosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie. Wyrażenie zgody na korzystanie z plików Cookies może też nastąpić poprzez dokonanie odpowiednich ustawień przeglądarki, zgodnie z treścią przepisu art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
  • Kontakt za pośrednictwem danych podanych na stronie
   W sytuacji, gdy korzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej i wysyłasz nam wiadomość lub kontaktujesz się z nami telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu danych teleadresowych podanych na stronie internetowej, przetwarzamy Twoje dane osobowe (zawarte w treści formularza, wiadomości e-mail lub podane w czasie rozmowy telefonicznej) w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i kontakt z Tobą. Niezbędność przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i kontakt z Tobą stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, a podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia.
  • Informacje wysyłane drogą mailową
   Konsekwentnie, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia.
  • Przetwarzanie danych w związku z działaniem naszych fanpage w ramach mediów społecznościowych

   Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w sytuacji, gdy odwiedzasz nasze fanpage w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy Linkedin. W takim przypadku również możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, zdjęcie (w ramach avatara w danej sieci społecznościowej), treść komentarza, który zostawiasz w ramach naszej strony internetowej. Możemy również kierować do Ciebie reklamy w ramach takiej sieci społecznościowej, zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie działania danego portalu. Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, który wskazuje na możliwość przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

   Niezależnie od tego, możemy poprosić Cię o wyrażenie zgody na zapisanie plików Cookies na Twoim urządzeniu. Wyrażana przez Ciebie zgoda jest zgodą udzielną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460) i dotyczy przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego. Zgoda może zostać wyrażona za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Oznacza to, że zgoda taka może być wyrażona np. przez odpowiednie ustawienia przeglądarki (tj. programu wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych). Również za ich pomocą może zostać wycofana w każdym czasie. Sposób zmiany ustawień zależy od używanego przez Ciebie oprogramowania.
 • Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

  Możemy udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom dostarczającym nam swoje usługi, w tym w szczególności dostawcom usług zaopatrującym nas w rozwiązania informatyczne, umożliwiające nam prowadzenie działalności gospodarczej, w tym serwisu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia serwisu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem i udzielania nam pomocy technicznej, z zastrzeżeniem, że  udostępniamy zebrane dane osobowe  wybranemu dostawcy działającemu na nasze zlecenie, jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.

  W ramach naszej strony internetowej korzystamy również z usług Google Tag Manager w celu monitorowania ruchu na stronie. Oznacza to, że przekazujemy niektóre dane osobowe Google Ireland Ltd. oraz Google LLC z siedzibą w Mountain View w Kalifornii i możemy przechowywać pliki Cookies na Twoim urządzeniu, zgodnie z postanowieniami dotyczącymi plików Cookies, określonymi poniżej. Prawną podstawą do przekazania danych do USA jest uczestnictwo Google LLC w programie Tarcza Prywatności, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na https://www.privacyshield.gov/welcome.

  Dodatkowo, jeżeli odwiedzasz nasze fanpage na portalach społecznościowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane również przez:
 • Czas przechowywania danych osobowych
  Staramy się przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one nam rzeczywiście niezbędne – po tym czasie je usuwamy. Dlatego możemy poinformować Ciebie, że:
  • jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak korzystasz ze strony oraz przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej,
  • jeżeli jesteś osobą, która napisała do nas za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub skontaktowała telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak długo trwa kontakt pomiędzy nami a Tobą. Po jego zakończeniu oraz przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej,
  • jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzamy dane do momentu cofnięcia tej zgody lub przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej,
  • jeżeli jesteś osobą, która odwiedza nasze konto w mediach społecznościowych – przetwarzamy Twoje przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej od takiej wizyty, chyba, że zostawisz komentarz lub polubienie naszego wpisu – w takim wypadu przetwarzamy Twoje dane przez okres istnienia tego komentarza/polubienia,
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz w celu zawierania i/lub realizowania umów już zawartych w ramach działalności gospodarczej Administratora  - przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób  umów zawartych w następstwach udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz do czasu wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób umów o świadczenie usług serwisowych. Po tym czasie dane mogą być przechowywane przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń z tych umów jakie może podnosić Administrator przeciwko osobie, której dane są przetwarzane i jakie mogą być podnoszone przez taką  osobę wobec Administratora.
 • Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?
  W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci prawa do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przeniesienia swoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  • w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody – cofnięcia zgody w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na prawidłowość przetwarzania danych przed momentem cofnięcia zgody,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Pliki Cookies
  W związku z tym, że odwiedzasz naszą stronę internetową, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane stosowane przez nas pliki Cookies. Pliki Cookies to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików Cookies możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania przez Ciebie z aplikacji lub strony internetowej, czy też informacje o używanym przez Ciebie urządzeniu lub oprogramowaniu. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również inne, podobne do plików Cookies technologie optymalizujące ich działanie, w związku z którymi może dojść do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli w niniejszej polityce odnosimy się do plików Cookies, oznacza to również podobne do plików Cookies technologie. Pliki Cookies służą do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

  Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu w czasie, w którym korzystasz z naszej strony internetowej (są usuwane po zamknięciu przeglądarki). Cookies sesyjne umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Ich zablokowanie może skutkować wystąpieniem błędów lub uniemożliwieniem skorzystania z naszej strony lub aplikacji.

  Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich skasowania. Są wykorzystywane do tego, aby analizować ruch na naszej stronie internetowej oraz wiązać Twoją obecność na stronie z wykorzystywanymi przez Ciebie portalami społecznościowymi. Dokładamy starań, aby korzystać wyłącznie z usług takich podmiotów, które gwarantują bezpieczeństwo Twojego urządzenia, oprogramowania oraz Twoich danych. Dotyczy to również stosowanych przez te podmioty plików Cookies.

  Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików Cookies w ramach Twojego urządzenia. Ustawienia dotyczące korzystania z plików Cookies znajdują się w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie wszystkich plików Cookies lub ich części (np. pochodzącej od podmiotów trzecich). W przypadku wyłączenia plików Cookies w części, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane pliki Cookies generowane przez naszą stronę, umożliwiające prawidłowe działanie strony. W takim wypadku nie dojdzie jednak do zapisania plików Cookies podmiotów z którymi współpracujemy.

  Pamiętaj, że w przypadku ograniczenia stosowania plików Cookies, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych przez nas może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.
 • Informacje Dodatkowe
  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane są zbierane za pośrednictwem serwisu internetowego, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane, za pomocą stosowanych odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, są: przetwarzane zgodnie z prawem;  zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;  przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz są  przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym ich  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz ich  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem.

  Biorąc pod uwagę  charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane są przetwarzane o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa  przetwarzania danych osobowych odpowiadający temu ryzyku; stosuje zwłaszcza środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione  danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.