FM Logistic – redukcja zużycia energii, wody i CO2 oraz redukcja kosztów dzięki wdrożeniu etykiet ekologicznych

sty 29, 2024 | Case study, Ekologia, Etykiety, Logistyka

Opis Klienta 

FM Logistic to firma logistyczna realizująca usługi logistyki kontraktowej oraz transportu. Firma wykorzystuje technologię cyfrową i analitykę w celu projektowania operacji łańcucha dostaw i procesu dostaw w taki sposób, aby klienci uzyskiwali nie tylko konsolidację zapasów, lecz także zmniejszenie obciążenia finansowego. 

Usługi logistyczne firmy FM Logistic umożliwiają redukcję kosztów, skrócenie czasu dostawy i lepszą jakość. Firma wdraża również rozwiązania zgodne z polityką ESG w zakresie łańcucha dostaw, by konsumpcja stawała się bardziej odpowiedzialna i ekologiczna. 

Obecnie FM Logistic Polska posiada 16 oddziałów w Polsce oraz operuje obecnie w sumie, w 14 krajach Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej. 

Tak rozległy terytorialnie obszar działania oraz szeroki zakres zróżnicowanych usług powoduje, że ważnym elementem jest bezinwazyjne wdrożenie nowego rozwiązania. 

Co udało nam się osiągnąć? 

Dzięki wspólnym działaniom w obszarze etykietowania, 39,1% etykiet zużytych w 2023 roku, w oddziałach na terenie Polski stanowiły ekologiczne etykiety pocienione. Dzięki temu firma FM zredukowała zużycie energii o 9%, wody o 10% oraz emisję CO2 o 9% na tym polu. 

Wdrożenie etykiet ekologicznych w firmie logistycznej

Wyzwanie Klienta 

Firma FM Logistic stawia sobie jako cel realizację zrównoważonych łańcuchów dostaw, które umożliwią każdemu w tym także Klientom końcowym bardziej ekologiczną konsumpcję. Równocześnie firma musi dbać o odpowiednią rentowność usług dla swoich klientów. 

Dlatego wdrożenie etykiet ekologicznych musiało być bezpośrednio powiązane z utrzymaniem ceny na takim samym poziomie jak etykiet standardowych. Równocześnie etykiety ekologiczne musiały dać się wdrożyć do bieżących procesów aplikacji etykiet bez zmiany procedur i utraty wydajności procesów konfekcjonowania i pakowania produktów.  

Ze względu na dużą ilość różnorodnych zleceń, realizowanych równocześnie w oddziałach firmy, w całej Polsce, wystąpiło wyzwanie braku możliwości dłuższego testowania próbek. Etykiety ekologiczne musiały być precyzyjnie dobrane tak, aby zminimalizować ryzyko przestojów aplikacji etykiet. 

Opis sytuacji i etapy wdrożenia 

Z racji działań firmy FM Logistic związanych ze zrównoważonym rozwojem i raportowaniem ESG klient postanowił dodać kolejny element do realizacji swojej polityki w postaci etykiet ekologicznych. 

Wspólnie z firmą FM Logistic rozłożyliśmy proces wdrożenia etykiet pocienionych na dwa etapy: 

 1. Wdrożenie w kilku oddziałach etykiet bez zmiany średnicy rolek. 
 1. Wdrożenie w kolejnych oddziałach etykiet pocienionych w rolkach o większej średnicy, która znacznie poprawia wydajność operacyjną. 

Na początku wytypowane oddziały testowały próbki, a następnie kilka oddziałów testowało pełne partie. Kolejne kroki to wprowadzenie ekologicznych rozwiązań we wszystkich oddziałach. 

Dzięki takiemu wdrożeniu zabezpieczyliśmy ryzyka związane z: 

 • prawidłowym klejeniem się etykiet, 
 • dobrej jakości nadrukiem i prędkością druku na istniejących drukarkach bez przestojów, 
 • przyzwyczajeniem personelu, od osób zamawiających i liderów, po osoby naklejających etykiety, do korzystania z etykiet ekologicznych. 

W ramach założeń mieliśmy do zrealizowania następujące wyzwania: 

 • brak wzrostu cen etykiet 
 • brak odklejających się etykiet 
 • taka sama jakość i prędkość zadruku etykiet 
 • utrzymanie takiego samego przebiegu procesów aplikacji etykiet i realizacji zamówień 

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach ekologicznych w obszarze etykiet.

Poznaj 4 korzyści naszej oferty ekologicznej.

Sprawdź ekologiczne rozwiązania

Wprowadzone rozwiązania 

Biorąc pod uwagę ilość procesów, dużą rozpiętość zakresu usług Klienta oraz postawione wymagania, które zabezpieczą potencjalne ryzyka, wypracowaliśmy wspólny plan wdrożenia etykiet ekologicznych. Poniżej opisaliśmy ramowy zakres wykonanych elementów. 

ANALIZA i TESTY 

 1. Przeprowadziliśmy analizę etykiet standardowych stosowanych dotychczas przez firmę obejmującą między innymi:  
 • sprawdzenie reklamacji jakościowych w ciągu 8 lat współpracy, 
 • analizę dotychczasowych zleceń na etykiety o różnych wymiarach, 
 • określenie umiejscowienia samych drukarek w stosunku do linii pakującej. 
 1. Na podstawie powyższych wyników wytypowaliśmy surowce do etykiet ekologicznych, które spełnią 2 warunki podstawowe: 
 • Zbliżone ceny 
 • Taka sama siła klejenia i jakość nadruku
 • Przeprowadziliśmy testy u nas w firmie FM.
 • Po testach wewnętrznych, rolki testowe etykiet pocienionych wysłaliśmy do wytypowanych przez FM Logistic oddziałów.   

WSPÓŁPRACA  

 1. Aktualnie oferty przygotowujemy na oba rodzaje etykiet: standardowe i zredukowane. 
 1. Dostarczamy te, które aktualnie mają lepszą cenę. 

Rezultaty i wnioski 

KORZYŚCI ŚRODOWISKOWE 

Dzięki wspólnym działaniom w obszarze etykietowania, 39,1% etykiet zużytych w 2023 roku, w oddziałach na terenie Polski stanowiły ekologiczne etykiety pocienione. Dzięki temu firma FM Logistic zredukowała zużycie energii o 9%, wody o 10% oraz emisję CO2 o 9% na tym polu. 

KORZYŚCI EKONOMICZNE 

Na podstawie analizy oferowanych cen na etykiety standardowe vs. ekologiczne, firma FM Logistic na zamówieniach etykiet pocienionych oszczędziła średnio 3,9%. 

Dalsze działania 

 1. Poszerzanie zastosowania etykiet pocienionych z większą ilością etykiet na rolce. Wdrożenie tego rozwiązania pozwoli znacznie zwiększyć wydajność oraz skróci przestoje. 
 1. Odbiór podkładów etykietowych jako kolejny krok w strategii zrównoważonego rozwoju.  W grudniu 2023 r. FM Logistic zgłosił gotowość przygotowania się do odbioru podkładów etykietowych.

Dowiedz się jakie oszczędności uzyskasz, wdrażając etykiety ekologiczne.

Na podstawie obecnie używanych etykiet wyliczymy korzyści ekologiczne i ekonomiczne.

Umów rozmowę z doradcą
}