Jak rozwinąć współpracę z dużą siecią handlową dzięki szybkiemu wdrożeniu rozwiązań ekologicznych w obszarze etykiet

gru 12, 2023 | Ekologia, Etykiety

Rok 2023 to dla firm produkcyjnych rok stagnacji, jak ocenia wielu naszych klientów. Jak podał GUS w szybkim szacunku, PKB Polski wzrósł w III kwartale 2023 roku o 0,4% r/r w porównaniu ze spadkiem 0,6% w II kwartale 2023. Zmiana trendu ze spadkowego na wzrostowy w III kwartale może budzić nadzieje. Jednak poziom wzrostu jest nadal niski, aby można było mówić o ożywieniu. Wstępne wskaźniki PKB ze strefy euro wyniosły -0,1 proc. kwartał do kwartału i 0,1 proc. rok do roku. Można zatem liczyć na większą ilość zamówień eksportowych. 

Aktualnym wyzwaniem dla firm produkcyjnych jest zapewnienie zamówień, dzięki którym będą mogły one efektywnie wykorzystywać inwestycje oraz zwiększone zatrudnienie z poprzedzających lat wzrostu gospodarczego. Dlatego pozyskanie każdego zamówienia i partnera, który będzie współpracował długofalowo, stało się jeszcze ważniejsze.

W kontekście powyższego wyzwania współpraca za siecią handlową jest obecnie bardzo pożądanym aspektem z racji wolumenów i długoterminowych regularnych zamówień. Producenci artykułów spożywczych naturalnie dążą do rozwijania takich kontraktów. 

Jednak, aby współpraca z siecią handlową mogła się odpowiednio rozwinąć, producent musi spełnić jej wymagania. Tego typu klienci oprócz jakości produktów kładą duży nacisk na zwiększanie poziomu recyklingu, redukcję emisji CO2 w całym łańcuchu dostaw. Każdy z tych celów jest dokładnie zdefiniowany co do wartości i terminów realizacji. Dlatego każdy współpracujący producent artykułów spożywczych do sieci handlowych musi zapewnić odpowiedni poziom recyklingu opakowań swoich produktów. 

Etykiety ekologiczne w firmie produkcyjnej

Z rozmów z naszymi Klientami wiemy, że wiedza w obszarze etykiet ekologicznych jest niewielka. Duża ilość dostępnych informacji na temat różnorodnych rozwiązań w zakresie etykiet ekologicznych powoduje, że firmom jest trudno samodzielnie dopasować odpowiednie etykiety ekologiczne, które będą spełniały wymogi sieci oraz będą dobrane do opakowań pod względem technicznym. Dobranie właściwych etykiet ekologicznych jest szczególnie trudne w firmach, w których nie ma dedykowanego zespołu ds. realizacji polityki środowiskowej, a firma dopiero rozpoczyna współpracę z siecią handlową. W takiej sytuacji jest zwykle wiele kluczowych warunków do wdrożenia i zapewnienia, aby firma mogła zostać dedykowanym dostawcą. Dlatego każde wsparcie w zakresie etykiet ekologicznych redukuje czas i ryzyko wdrożenia opakowań z etykietami, które nie będą spełniały wymogów ekologicznych sieci.

Etykiety ekologiczne w firmie produkcyjnej

Cele środowiskowe dużych sieci handlowych i ich znaczenie w kontekście zrównoważonego rozwoju i etykiet

Duże sieci handlowe, dążą do minimalizacji wpływu na środowisko naturalne poprzez wykorzystanie ograniczonej ilości zasobów i promowanie produktów w pełni nadających się do recyklingu. W tym kontekście gospodarka o obiegu zamkniętym, czyli model oparty na recyklingu materiałowym, staje się kluczowym elementem ich strategii środowiskowej. Dla producentów oznacza to projektowanie opakowań i etykiet w sposób zgodny z ekologicznymi standardami, tak aby były one w pełni przetwarzane i wpisywały się w strategię zrównoważonego rozwoju stosowaną przez sieci handlowe. 

Działania producentów w celu rozwoju współpracy z siecią handlową

Mając na uwadze powyższe, czyli brak czasu o zdobyciu wiedzy o ekologicznych etykietach, może to być blokadą do wejścia lub rozwinięcia współpracy z siecią. 

Producenci współpracujący z sieciami handlowymi, aby rozwinąć współpracę, powinni skupić się na dostosowaniu swoich działań do ekologicznych standardów danej sieci. Obejmuje to projektowanie opakowań zgodnie z zasadami eko projektowania, które uwzględniają cały cykl życia produktu – od wydobycia surowców, przez produkcję, transport, użytkowanie, aż po sortowanie i recykling odpadów. Kluczowe jest również stosowanie materiałów zgodnych z wymogami sieci, takich jak jednorodne materiały łatwe do recyklingu, unikanie materiałów problematycznych w recyklingu oraz stosowanie surowców odnawialnych i recyklatów. 

Sprawdź, jakie rozwiązania ekologiczne możesz wprowadzić w swojej firmie.

Dowiedz się ile możesz zyskać, wdrażając etykiety ekologiczne.

Sprawdź rozwiąznia ekologiczne

Możliwości dla Kierownika ds. Zakupów, związane z ekologicznymi wdrożeniami

Dla Kierownika ds. Zakupów z firm produkcyjnej, aspirującej do rozwoju współpracy z dużymi sieciami handlowymi, wdrożenie ekologicznych rozwiązań w obszarze opakowań i etykiet otwiera wiele strategicznych możliwości oraz potencjalnych oszczędności. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych aspektów: 

  1. Dostosowanie do standardów i wymagań: Przestrzeganie wytycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju i recyklingu, które są stosowane przez sieci handlowe, jest kluczowe dla utrzymania i rozwoju współpracy biznesowej. Kierownik ds. Zakupów musi zatem śledzić i wdrażać standardy ekologiczne, takie jak redukcja masy opakowań, unikanie problematycznych w recyklingu materiałów, czy stosowanie certyfikowanych surowców, aby dostosować ofertę firmy do wymogów sieci​. 
  2. Optymalizacja kosztów i efektywności: Ekologiczne etykiety i opakowania mogą przyczynić się do optymalizacji kosztów, zarówno poprzez redukcję zużywanych materiałów, jak i poprzez efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni transportowej i magazynowej. Dla Kierownika ds. Zakupów oznacza to możliwość negocjacji lepszych warunków zakupu surowców oraz optymalizację łańcucha dostaw. 
  3. Długoterminowe korzyści środowiskowe i biznesowe: Wdrażając ekologiczne rozwiązania, firma nie tylko wpisuje się w globalne trendy zrównoważonego rozwoju, ale również przyczynia się do długoterminowego zabezpieczenia swojej pozycji na rynku. W obliczu rosnących regulacji środowiskowych i zmieniających się preferencji konsumentów, ekologiczne opakowania stają się nie tylko wyborem etycznym, ale strategicznym dla długoterminowego sukcesu biznesowego. 
  4. Skrócenie czasu znalezienia i dobrania odpowiednich ekologicznych etykiet Beata napisze: propozycje dopasowane do możliwości technicznych, warunków cenowych, polityki środowiskowej sieci. 

Rozwiązania najlepiej dopasowane do wytycznych sieci handlowych

Rozwiązania najbardziej dopasowane do wytycznych sieci handlowych to te, które maksymalizują recykling i minimalizują wpływ na środowisko. Obejmuje to stosowanie etykiet  z certyfikatem FSC i PEFC, unikanie materiałów trudnych do recyklingu, takich jak PVC, oraz stosowanie monomateriałów. 

Jednym z najprostszych do wdrożenia rozwiązań ekologicznych w obszarze etykiet są etykiety pocienione, czyli zredukowane. Etykiety takie mają pocieniony materiał wierzchni oraz pocieniony podkład. Podkład zawiera recyklaty pokonsumenckie lub poprzemysłowe (producent wybiera rodzaj recyklatu (pokonsumencki lub poprzemysłowy) zależnie od obranej strategii), co powoduje, że etykiety mają jeszcze bardziej pozytywny wpływ na środowisko. 

Łatwość i szybkość wdrożenia rozwiązań ekologicznych

Na podstawie dziesiątek wdrożeń, widzimy, że przy odpowiednim doradztwie, wprowadzenie etykiet ekologicznych w firmach, nawet tych bez wcześniejszego doświadczenia w tej dziedzinie, okazuje się być procesem niewymagającym dużych ingerencji. Kluczowe aspekty wskazujące na prostotę tego procesu to: 

  • Etykiety ekologiczne, nie wymagają modyfikacji w istniejących procesach produkcyjnych, pakowania czy aplikacji. 
  • Implementacja etykiet ekologicznych nie wymaga dodatkowych zasobów, takich jak zatrudnianie nowych pracowników, tworzenie nowych stanowisk pracy, dodatkowy czas czy zakup nowego sprzętu. 
  • Mając zagwarantowane doradztwo, nie jest konieczne poświęcanie czasu na naukę specjalistycznej wiedzy na temat etykiet ekologicznych w celu wybrania odpowiedniego rozwiązania. 

Główne cechy etykiet ekologicznych 

Mniejsze zużycie surowców: W produkcji etykiet pocienionych wykorzystuje się mniej materiałów w porównaniu do tradycyjnych etykiet.  

Oszczędności kosztowe: Dzięki zmniejszeniu ilości surowców potrzebnych do produkcji etykiet pocienionych, firmy mogą osiągnąć znaczące oszczędności. 

Jakość na wysokim poziomie: Pocienione surowce zachowują wysoką jakość, która pozwala zamienić surowce standardowe bez żadnych zmian ustawień w drukarkach lub aplikatorach etykietujących. 

Korzystny wpływ na środowisko: Redukcja surowców w procesie produkcji przekłada się na mniejsze zużycie energii oraz generowanie mniejszej ilości odpadów. 

}